info
 
31 Jul 2012 /

MON CHERI: A Self-Portrait as a Scrapped Shed, 2012

By Shinro Othake
< 1/1  >

Shinro Othake, MON CHERI: A Self-Portrait as a Scrapped Shed, 2012, Verschiedene Materialien, Holz, Elektronik, Ton, Dampf, Ma├če variable, Courtesy Shinro Othake; Take Ninagawa, Tokyo, In Auftrag gegeben und produziert von der dOCUMENTA (13) mit Unterst├╝tzung von Take Ninagawa, Tokyo; Naoshima Fukutake Art Museum Foundation, Kagawa, Japan; Hidefumi Yamashita; Masaru Hatanaka; Shinji Tanaka; Kazunao Kashio; Hiroyuki Akamatsu; Toshimoto Morita; Michiko, Saiko and Shoko. Foto: Masahito Yamamoto

On view in Karlsaue

Share this